Korsning vid skola byggs om

Hässelby villastad Trafikmiljön vid Hässelby villa­stads skola ska bli säkrare. det har trafikkontoret bestämt efter att ha gått igenom stadens 260 grundskolor.

Bland annat ska en korsning vid skolan byggas om och två gångbanor byggas för att öka gångytan för barnen.

Belysningen ska också förbättras vid de två övergångsställena närmast skolan.

Trafik och renhållningsnämnden i Stockholm väntas på torsdag fatta beslut om att avsätta 15 miljoner kronor till trafikmiljön vid stadens skolor.