Tummen ner för M:s förslag om tre terminer

Moderaterna fick inte stöd för förslaget om tre terminer.
Moderaterna fick inte stöd för förslaget om tre terminer.
Moderaternas förslag om tre terminer i skolan och kortare sommarlov röstades ner i kommunfullmäktige under måndagskvällen.
– Vad Stockholms elever och lärare behöver är inte fler experiment, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Tre terminer och ett sommarlov som bara är sex veckor långt. Det är Moderaternas medicin för att få upp elevernas resultat i skolan.

M vill att Stockholm går i bräschen och blir en pilotkommun för treterminssystemet. Dels för att forskning visar att fler undervisningstimmar ger bättre resultat, men också för att alla föräldrar inte kan vara hemma en hel sommar.

– Dagens sommarlov kommer från en tid då elever behövde vara hemma under sommaren för att hjälpa till i jordbruken. Vi behöver en modern skola som sätter kunskapsinhämtning först, med mer lärarledd undervisningstid säger Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M). 

Inget stöd i kommunfullmäktige

Förslaget är inte nytt, utan något som Mitt i berättade om redan i fjol. Men motionen bordlades i kommunfullmäktige, och när politikerna slutligen tog ställning till den under måndagskvällen, röstades den ner.

Skolborgarrådet Olle Burell (S) tycker egentligen att tre terminer är en intressant tanke för att öka undervisningstiden.

– Men det finns i dag en brist på lärare och det här är ingenting som man kan genomföra över en natt. Det skulle behövas en ordentlig utredning kring styrkor och svagheter kring ett sådant system. Dessutom är det otänkbart att Stockholm som kommun ska göra en sådan här förändring ensidigt, säger han.

Blir rörigt i resten av landet

Anledningen till det är enligt Burell att 25 procent av eleverna i Stockholm går i privata skolor och att man inte kan tvinga dessa plugg att också införa treterminssystem. Han pekar också på att förändringen bör ske i hela landet eftersom så många flyttar till och från huvudstaden att det skulle röra till det i andra kommuner. 

Hur troligt är det att Stockholm blir pilotkommun med er vid makten?

– Det är helt osannolikt. Vad Stockholms elever och lärare behöver är inte fler experiment.

Lovar satsning vid valseger

Moderaterna säger att man kommer jobba för tre terminer om man går segrande ur valet nästa höst.

– Självklart vill vi driva detta även i majoritet. Moderaterna nationellt har också ställt sig bakom vårt förslag till ny terminsindelning. Praktiska detaljer måste utredas av stadens förvaltning för att anpassas till gällande lagstiftning och regler, säger Anna König Jerlmyr.

Sval respons från remissinstanserna

Mitt i har kollat vad flertalet remissinstanser tycker om förslaget, och gensvaret är rätt svalt. De flesta vill invänta ett nationellt försök, och många kräver ett mer detaljerat förslag innan man tar ställning. Lärarförbundet tror även att intresset bland lärarna är svalt. Läs faktaruta nedan för att se några av svaren.

Fakta

Så tycker remissinstanserna om tre terminer

  • Stadsledningskontoret anser att det måste göras en förstudie på nationell nivå innan Stockholms stad ansöker om att bli en pilotkommun.
  • Arbetsmarknadsnämnden har än så länge ingen åsikt men ställer sig positiva till att utreda frågan
  • Idrottsnämnden är inte negativ, men vill veta vilka hur hur terminerna skulle delas in.
  • Socialnämnden tycker att måste utreda väldigt noga vad konsekvenserna blir innan det genomförs en ny större omorganisation i skolan.
  • Utbildningsnämnden tycker det är viktigt att utreda förändringar för att utveckla skolan och resultaten. Men man vill avvakta med tre terminer för att se om det blir försök på nationell nivå.
  • Bromma stadsdelsnämnd tycker att tre terminer har vissa poänger, men man vill lyfta värdet för många barn att ha lång sommarledighet.
  • Skarpnäcks stadsdelsnämnd tar inte ställning, men ser inga problem att genomföra sin verksamhet om det blir tre terminer.
  • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) lyfter fram att forskning visar att fler undervisningstimmar förbättrar skolresultat. Men man tycker att förslaget är för odetaljerat för att kunna ge mer svar om förslaget.
  • Lärarförbundet tror att det är få inom läraryrket som vill se förändringar.
Källa: Stockholms stad