Kortare väntetid för planerad vård Dålig kunskap kring våld i hemmen

LÄNET I april var väntetiden för vård högst 30 dagar för de flesta patienter, 72 procent. I april förra året var det bara 54 procent som fick planerad vård inom 30 dagar. Det framgår av en sammanställning som landstinget gjort. Till planerad vård räknas exempelvis besök hos specialistläkare. Fem procent av alla patienter fick vänta i mer än 90 dagar.

SOLLENTUNA Sollentuna kommun har inte inventerat hur många kvinnor som utsattes för våld i nära relationer och barn som bevittnat våld 2011.

Kommunen saknar även rutiner för personalens agerande om stöd och hjälp till våldutsatta kvinnor. Det finns inte heller någon skriftlig information till dessa kvinnor, dock information på webben.

Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser inom området.