Kortare väntetid för planerad vård

LÄNET I april var väntetiden för vård högst 30 dagar för de flesta patienter, 72 procent. I april förra året var det bara 54 procent som fick planerad vård inom 30 dagar. Det framgår av en sammanställning som landstinget gjort. Till planerad vård räknas exempelvis besök hos specialistläkare. Fem procent av alla patienter fick vänta i mer än 90 dagar.