Kortare väntetid till förskolan

TYRESÖ Till 2015 vill Tyresös politiker att små barn ska garanteras en plats på förskolan inom tre månader. Enligt skollagen behöver kommunerna bara garantera en plats inom fyra månader. Ett annat mål handlar om att öka personaltätheten på fritids så att det motsvarar riksgenomsnittet på 21,5 barn per årsarbetare. 2011 låg Tyresö på 22,5 barn per årsarbetare.