Då kan du resa till Kiruna med SL-kortet – regeringen utreder

SL-kort. Utredning. Nationellt biljettsystem.
Tidigast om tre år kan ett nationellt biljettsystem komma att införas.
Oavsett vart i Sverige du ska resa kan det i framtiden räcka med ett SL-kort för att ta dig dit.
Regeringen har nu tillsatt en utredning för ett biljettsystem som ska gälla i hela landet.

För att resa över länsgränser  krävs i dag flera biljetter – det räcker inte med att köpa en biljett när du sätter dig på tåget eller bussen för att hälsa på kompisen i Uppsala.

Nu har regeringen utsatt en utredning som kan göra att du i framtiden kan komma betydligt längre på ditt SL-kort än vad du gör i dag.

– Resenärernas önskan och behov av att resa i Sverige på ett modernt och smidigt sätt ökar – i synnerhet med tanke på den ökade klimatmedvetenheten. Att öka tempot för att göra resandet smidigt och enkelt för alla är mycket angeläget”, säger Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige AB, som kommer att leda utredningen.

Få fler att åka kollektivt

Utredningen kommer att föreslå hur ett nationellt biljettsystem för hela kollektivtrafikbranschen i Sverige bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras.

Tanken är att biljettsystemet ska vara operatörsneutralt och möjliggöra för samtliga aktörer att delta på lika villkor.

Förhoppningen är förändringen ska leda till att fler åker kollektivt och på så sätt begränsa klimatpåverkan.

Kan införas om tre år

Utredningen som nu tillsätts förväntas vara klar i april nästa år.

Målet är att det nya biljettsystemet ska införas först 2022.