Korttidshemmet i Åkeshov läggs ner

Bromma Trots motstånd från oppositionen stänger man korttidsboendet i Åkeshov. Beslutet sköts upp vid förra sammanträdet i Bromma stadsdelsnämnd eftersom vårdboendet var unikt i sitt slag och man kände att man ville titta på fler alternativ.

Åkerhovs korttidshem drivs sedan 2010 av Carema men stänger efter årsskiftet på grund av för låg beläggning i kombination med krav på hög personaltäthet.