Ny dom: Det kan kosta över 10 miljoner att tysta Boovallen

Boovallen kan behöva bygga bullerskydd för 10-12 miljoner kronor. Planen har även fått restriktioner i tillåtna öppettider.
Kostnaderna för bullerskydd skulle bli extra dyrt på just Boovallen, menar Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i Fritidsnämnden.
Boovallen kan behöva sätta upp bullerskydd för miljonbelopp efter att grannarna klagat på bullernivån från fotbollspelande ungdomar. Det har även tillkommit restriktioner för öppettiderna.
– Vad som händer i den här frågan är av intresse för hela landet, säger Gunilla Grudevall-Steen (L).

Miljö och stadsbyggnadsnämnden vid Nacka Kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Mark och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt har alla under den pågående rättsprocessen kring Boovallen dömt till grannarnas fördel, enligt Aftonbladet,

Nu senast, i juni i år, kom en dom från mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, som menar på att bullernivåerna vid Boovallen inte är acceptabla.

– Vi har nu till 19 september på oss att skicka in ansökan om att få prövningstillstånd till mark- och miljödomstolen. Så fram tills dess står processen ganska still, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i Fritidsnämnden i Nacka kommun.

Nu är tillåtna öppettider på Boovallen vardagar mellan klockan 8.00 och 21.00. På lördagar, söndagar och helgdagar är det tillåtet att spela från klockan 10.00-17.30, fram tills att fysiska bullerskydd har sats upp. Med ett bullerskydd blir öppettiderna för de dagarna klockan 9.00-20.00 istället.

Extra dyrt bullerskydd

Bullerskyddet som ska sättas upp enligt domen beräknas kosta kommunen 10 till 12 miljoner kronor.

Det kan innebära att vi sedan får riva bullerskydd för en en stor summa

Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i Fritidsnämnden

Vid Boovallen så finns det partier där skyddet skulle behöva vara över 5 meter högt, till skillnad från den mer vanliga höjden på 2,5 meter. Detta gör att den potentiella kostnaden skjuter i höjden.

– Vi har planer på att bygga en täckande skola och idrottshall vid platsen, vilket skulle kunna dra ner kostnaden för bullerskyddet. Men om vi inte får prövningstillstånd så måste vi bygga bullerskyddet inom en snar framtid. Det kan innebära att vi sedan får riva bullerskydd för en en stor summa när bygget av skolan och hallen drar igång, sägerGunilla Grudevall-Steen.

Fritidsnämnden i Nacka måste ansöka om bygglov för bullerskyddet inom tre månader efter domen, om det inte får prövningstillstånd. Där efter måste konstruktionen vara uppe senast ett halvår efter att bygglovet beviljas.

Om inte detta följs så väntar ett vite på en miljon per år som åtgärden dröjer.

Vill inte se smutskastning

Gunilla Grudevall-Steen hoppas att folk, oavsett åsikt i frågan, ska försöka hålla en respektfull nivå.

– Jag förstår att många är upprörda, men ingen vinner något på smutskastning, säger hon.

Hon har även en förhoppning om att en situation som denna ska kunna föda kreativitet, och att det ska kunna fram en smart lösning som tillfredställer alla parter.

– Då kan det fortsätta ligga bollplaner i områden där människor bor, både här och i resten av landet.