Kostnad för inköp minskas

TÄBY För att effektivisera inköpen och sänka kostnaderna för skattebetalarna har Täby, Nacka och Vaxholm beslutat att tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral bilda Stockholms Inköpscentral. Samverkan är utformad på så sätt att fler kommuner enkelt kan ansluta sig.

– Jag ser det som ett genombrott att vi samverkar om att effektivisera inköpen, säger Thomas Idermark, VD för SKI.