Kostnaden för hyrpersonal skjuter i höjden

Tomt klassrum.
Skolor, förskolor och socialtjänst drabbas hårdast av personalbristen.
Det blir dyrare, och kontinuiteten försämras.
Trots det ökar kostnaderna för hyrpersonal i Sveriges kommuner, visar Dagens Samhälles mätning.
I Upplands-Bro har kostnaderna mer än fördubblats på ett år.

Många svenska kommuner har svårt att rekrytera personal. Och det är skolor, förskolor och socialtjänst som drabbas hårdast av personalbristen.

När den behöriga personalen saknas ökar kostnaderna för hyrpersonal från bemanningsföretag. Enligt Dagens Samhälles genomgång har kostnaderna för hyrpersonal mer än fördubblats i var fjärde kommun det senare året.

En av dem är Upplands-Bro. Under 2015 spenderade kommunen 9,9 miljoner kronor på hyrpersonal, jämfört med 4,7 miljoner under 2014. Om man slår ut kostnaderna per invånare är Upplands-Bro bland de 15 kommuner med högst kostnader under 2015.