Kostnaderna har skenat för Nyboda

Nybodaskola ska stå färdig till hösten. Hela projektet med Nybodahallen och yttermiljön överstiger nu 300 miljoner i budgeten.
Nybodaskola ska stå färdig till hösten. Hela projektet med Nybodahallen och yttermiljön överstiger nu 300 miljoner i budgeten.
167 miljoner kronor. Det var vad bygget av Nybodaområdet skulle kosta. Men projektet har skenat till över 300 miljoner.

Socialdemokraterna har anmält projektet till kommunens revisorer.

– Det är vansinnigt att ingen dragit i bromsen tidigare. Det är helt uppenbart att man har haft dålig kostnadskoll i projektet, säger Martin Nilsson (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, samt tidigare oppositionsråd.

I mars 2010 beslutade kommunfullmäktige om ett reviderat investeringsprogram. Där stod det om planerna att bygga en ny grundskola som ska ersätta skolorna Nyboda och Forellen. Kostnad: 130 miljoner kronor. I dessa miljoner ingick då också den yttre miljön, som en skateboardpark. Nybodahallen skulle kosta 37 miljoner kronor.

I oktober samma år var i stället kostnaden 224 miljoner för skolan och yttermiljön, samt flytten till Forellen. Nybodahallen hade också blivit dyrare och beräknades nu kosta 60 miljoner kronor.

– Det här är den sämsta investering som jag har fattat beslut om, men underlaget var dåligt – det var bara några rader i ett investeringsprogram, säger Martin Nilsson.

Socialdemokraterna har nu anmält hela investeringsprojektet till kommunens revisorer och kräver en granskning om varför inget underlag har presenterats och varför kostnaderna har skenat. De vill också veta varför skolan byggts så stor trots att en ny stadieindelning innebär att årskurs sex inte följer med till den nya skolan och därmed saknas 180 elever.

– Nu är skolan nästan byggd, men det är viktigt att investeringen granskas så vi inte gör om samma misstag igen, säger Martin Nilsson.

Jan Nilsson, fastighetschef vid Tyresö kommun, uppger att i det första budgetförslaget på 130 miljoner kronor skulle skolan bara renoveras.

– Det är en olycklig formulering i de besluten. Först skulle vi bara renovera skolan med en liten utbyggnad, sedan beslutades att den skulle byggas ut helt.

Jan Nilsson menar dock att sedan dess har budgeten för skolan hållits. Det som i stället har blivit dyrare är yttermiljön och Nybodahallen, som nu gör att hela projektet överstiger 300 miljoner kronor. Bland annat har läktare och solceller tillkommit, liksom en fritidsgård, parkmiljö och konstgräsplan.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) menar att projektet blivit dyrare för att det först gjordes en grovuppskattning i mars och att det senare i oktober fastställdes en detaljprojektering.

– Det är inte alls ovanligt att en grovbudget blir högre. Att Nybodahallen blev dyrare än beräknat beror till stor del på bättre läktare, vilket krävs för att elitlagen ska få spela i hallen, säger han.

Fredrik Saweståhl känner till att Socialdemokraterna har anmält projektet till revisorerna, men tycker själv att allt redovisats tillräckligt.

– Vi träffade revisorerna nyligen och de hade inga synpunkter. Socialdemokraterna har motarbetat den här skolan från början, vilket jag tycker är tråkigt.

Att skolan inte kommer att ­fyllas med elever ser han inte heller som ett problem.

– Skolan är inte dimensionerad för det exakta antal som finns i dag. Men vi bygger jättemycket i cent­rum och väntar stor inflyttning. Och för att locka elever satsar vi på profilklasser i årskurser 4, 5 och 6.

Är det försvarligt att hela projektet kostar över 300 miljoner kronor?

– Det är välinvesterade pengar, absolut. Den här skolan kommer att bli välfylld och det som blivit dyrare, som hallen och gräset, har ju mervärde ur flera aspekter, så det anser vi är en rimlig kostnad.

Fakta

Turerna kring investeringen i skolan

2008: Investering av ventilationssystemet, minst 19 miljoner

2009: Renovering av skolans matsal och kök, minst 8 miljoner

Mars 2010: Beräkning för ny skola samt yttermiljö: 130 miljoner

Oktober 2010: 284 miljoner för ny skola, yttermiljö samt Nybodahallen

2011: Rapportering om en del hinder, som asbest i ventilationskanalerna. Merkostnad: 500 000 kronor.

Februari 2012: Rapportering om utredningar kring extrautgifter på grund av bristande handlingar samt dåligt utförda arbeten som bland annat orsakat fuktskador.Källa: kommunens Fastighetskontor