Haninge kan förlora 9 miljoner på nya Robin Hood-skatten

Haninge kommun kan förlora på det nya utjämningssystemet.
Haninge kommun kan förlora miljoner på det nya utjämningssystemet.
Haninge kommun kan förlora över nio miljoner om den nya kostnadsutjämningen blir verklighet. Det framgår av den statliga utredningen "Lite mer lika".
Oppositionsrådet Martina Mossberg (M) ser orosmoln för kommunens ekonomi om förslaget går igenom.
– Vi vill att regeringen kastar förslaget i papperskorgen, säger hon.

Haninge kommun tar i dag emot utjämningspengar från övriga kommuner respektive regioner. Med utredarnas förslag skulle såväl Haninge som Region Stockholm istället förlora utjämningspengar, det som ibland kallas Robin Hood-skatt.

Haninge får i dag cirka 90 miljoner kronor från landets övriga kommuner. I förslaget föreslår utredarna att Haninge ska få över nio miljoner mindre.

Det framgår av den statliga utredningen ”Lite mer lika”, där utredarna har gjort hypotetiska beräkningar av hur mycket kommuner och regioner, landsting, vinner respektive förlorar.

Martina Mossberg (M).

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge.

Förslaget på remiss

Förslaget är nu ute på remiss till 17 maj. Därefter ska förslaget behandlas av regeringen och sedan eventuellt gå vidare till riksdagen för beslut.

Oppositionsrådet i Haninge är kritisk mot förslaget.

– Konsekvenserna för Haninge av denna utredning är olyckliga. Vi hoppas på att regeringen och kommunledningen tar sitt ansvar och ser till att dessa förslag inte blir verklighet. Det finns stora orosmoln i kommunens ekonomi redan i dag och blir förslaget verklighet så försämras läget ytterligare vilket får till följd att det blir färre personal i våra skolor och på äldreboenden. Vi vill att regeringen kastar förslaget i papperskorgen, säger Martina Mossberg (M) oppositionsråd.

”Bör fånga upp befolkningstillväxt”

Socialdemokraterna i Haninge tycker i stora drag att utredningens slutsatser är väl avvägda, men anser att förslaget bör ta hänsyn till att kommunen växer kraftigt.

– Vi menar att utredningen bör analysera om det finns merkostnader till följd av kraftig befolkningstillväxt som inte fångas upp av kostnadsutjämningen, främst modellen för förskoleklass och grundskola. Om denna analys också skulle motivera särskild kompensation till kommuner med kraftig befolkningstillväxt skulle det öka systemets legitimitet, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S), i en skriftlig kommentar.

Meeri Wasberg kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

Meeri Wasberg kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

Enligt Meeri Wasberg uppmuntras inte enskilda kommuner att bli mer kostnadseffektiva i det nuvarande systemet, eftersom utjämning sker utifrån en genomsnittlig kostnadsnivå.

– Det finns därför en risk att systemet kan bidra till en generellt, lägre kostnadseffektivitet än vad som borde vara fallet. Vi vill att skillnader i kostnadseffektivitet mellan olika kommuner fångas och analyseras, säger hon.

Haninge kommun ska under våren 2019 fastställa sina ekonomiska ramar för 2020. Man vill därför ha längre framförhållning än utredarens förslag om att förändringarna ska genomföras 2020. 

– Ett beslut sent under 2019 innebär ingen långsiktig planeringsperiod och med bakgrund av detta anser vi att den föreslagna tidplanen för införande är alltför knapp, säger Meeri Wasberg.