Kostsam rening utan synlig effekt

Idén med utfiskningen är att fiska upp vitfisk för att få rovfiskarna att bli fler. När vitfisken minskar ökar mängden djurplankton. Dessa håller i sin tur växtplanktonbeståndet nere. Det är växtplankton som gör sjön grumlig.
Idén med utfiskningen är att fiska upp vitfisk för att få rovfiskarna att bli fler. När vitfisken minskar ökar mängden djurplankton. Dessa håller i sin tur växtplanktonbeståndet nere. Det är växtplankton som gör sjön grumlig.
Bottengarnet består av långa fångstarmar där fisken leds vidare till en nätbur ur vilken den kan håvas upp.
Bottengarnet består av långa fångstarmar där fisken leds vidare till en nätbur ur vilken den kan håvas upp.
Nu fortsätter utfiskningen i Vallentunasjön med nya metoder. Ännu har siktdjupet i sjön inte ökat mätbart.

Men kommunens strategi är klar: Man provar sig fram även om miljonerna rullar i väg.

– Det finns inget facit från början, säger miljöplaneraren Sören Edfjäll.

Det plaskar och slaskar och en tydlig fisklukt yr upp när fiskaren Per Nilsson häller ut ännu en balja full med mört och braxen i en container på stranden.

I förra veckan passerade han fem ton uppfiskad småfisk ur Vallentunasjön. Målet för i år är 12 ton, lika mycket som togs upp 2011. Merparten har han själv håvat upp ur de fem bottengarn med ryssjor som legat i sjön drygt en månad.

– Det finns gott om fisk i sjön. Massor av ål, som jag slänger tillbaka och som går in och äter i bottengarnen. Det är rena skafferiet för dem, säger han.

Bottengarn är ytterligare en ny metod för att genomföra utfiskningen som ska göra Vallentunasjön till en klar, fin badsjö för Täby och Vallentunabor. Garnen är specialtillverkade för sjöns botten och ska komma åt fisk nära stränderna, dit trålbåtar, som fiskade förra året, inte nådde.

Elfiske, trålning och nu fiske med bottengarn har testats genom åren. En enkel musselodling är också planerad.

– Här finns inget facit från början, säger Sören Edfjäll, miljöplanerare på Täby kommun.

Projektet Vallentunasjön har pågått sedan 2009. Hittills har Täby och Vallentuna kommuner gemensamt plöjt ner nio miljoner kronor i projektet. För 2012 har ytterligare två miljoner budgeterats.

Trots miljonsatsningen är resultaten hittills få. Visserligen kan man se att mängden djurplankton ökar och mängden vitfisk minskar, vilket är en förutsättning för att sjövattnet ska bli klarare. Men statistiskt säkerställda bevis på att siktdjupet ökat finns inte.

Lokaltidningen Mitt i rapporterade i november om forskaren Sven Blomqvist från Stockholms universitet som dömer ut reningsprojektet. Biomanipulering – när ett riktat fiske av vit- eller skräpfisk ska återställa den ekologiska balansen i sjön – fungerar inte här, menar han. Det går helt enkelt inte att fiska bort tillräckligt mycket ur den svårfiskade Vallentunasjön som är grund och full av bottenledningar.

Men Sören Edfjäll, miljöplanerare på Täby kommun, tror att projektet har förutsättningar att lyckas.

– Vi hoppas och tror det. Men det här är inte som att bygga en motorväg, säger han.

Han menar att projektet måste få ta sin tid. Att sluta nu, för att sjövattnet inte blivit klarare, menar han är som att avsluta en penicillinkur i förtid. Regelbundna utvärderingar ska föra projektet åt rätt håll.

– Vi har inga statistiskt säkerställda resultat om ökat siktdjup. Däremot har vi fått in rapporter från närboende om ökad bottenvegetation. Indirekt visar det på att något positivt händer i sjön. Det skulle inte växa om solens strålar inte nådde ner, säger han.