Köttfri dag redan införd i skolorna

Rinkeby-Kista I en skrivelse till stadsdelsnämnden har lokala miljöpartister föreslagit en köttfri dag i förskolor, omsorgsverksamheter och förvaltning. Inspirationen kommer från kampanjen Köttfri måndag, och man anger såväl klimat-, miljö- och hälsoskäl som ekonomiska skäl.

I sitt svar skriver förvaltningen att nämndens verksamheter redan har minst en köttfri dag i veckan, och att det i förskolorna är minst två, ofta tre, köttfria dagar per vecka.