Kemi ska göra Kottlasjön klar och badbar

Pråmen på Kottlasjön i arbete.
Pråmen på Kottlasjön i arbete.
Har du sett en märklig pråm på Kottlasjön? I augusti har en kemikalie tillsats i sjön för att få klarare, renare vatten.
- Staden vill att Lidingöborna ska kunna nyttja Kottlasjön som badsjö, säger Malin Fransson, projektledare.

Kan en kemikalie vara svaret på Kottlasjöns problem? Det kommer att visa sig de närmaste tre åren då ett restaureringsprojekt av sjön utvärderas.

Under augusti har en entreprenör inom naturvård tillsatt kemikalien polyaluminiumklorid i sjön för att komma tillrätta med övergödningen. Metoden har prövats på flera olika håll.

– Till exempel i Björnefjärden på Värmdö har den testats med goda resultat, säger Sven Blomqvist, docent vid Stockholm universitet som förespråkar metoden.

Medlet gör så att närsalterna klimpar ihop sig, blir tyngre och på så sätt sjunker till botten.

Idén med metoden är att binda närsalterna som gör sjön övergödd.

– Medlet gör så att närsalterna klimpar ihop sig, blir tyngre och på så sätt sjunker till botten, förklarar Malin Fransson, projektledare på Lidingö stad.

Många kan nog reagera på att man tillsätter en kemikalie i sjön. Är det bra?

– Det här är en kemikalie som man har använt vid rening av dricksvatten. Allt handlar också om dos. Till exempel är ju salt farligt i för höga doser men inte i lagom. I de här doserna är polyaluminiumklorid en ofarlig kemikalie. Och metoden har gett bra resultat i andra sjöar. Det känns som en trygg investering, säger Malin Fransson.

Förra året hade Kottlasjön problem med blomning av blågörna alger som kan vara giftiga, främst för barn och djur.Under restaureringsprojektet säger entreprenören att sjöns vatten har blivit märkbart klarare.  Alltihop ska dock utvärderas.

– Det har varit en kall sommar, vilket är gynnsamt om man inte vill ha alger. Den här metoden ska ha en långsiktig effekt och nu börjar tre års utvärdering, då får man se mer exakt hur bra det har gått, säger Malin Fransson.

Lidingö stad har hittills satsat 2,8 miljoner kronor på att restaurera Kottlasjön. Kostnad för utvärdering tillkommer senare.

Målet är en klar och fin Kottlasjö som ska inbjuda till bad och rekreation.

– Staden tycker att Lidingöborna ska kunna nyttja Kottlasjön som en badsjö.