ANNONS

Kraftig höjning av p-avgifterna väntar i Solna

P-avgifter Solna, höjning av avgifter
Dyrare avgifter ska få fler att välja bort parkering på gatorna.
Det kommer att bli dyrare att parkera i Solna. Höjningarna av avgifterna väntas träda i kraft i höst och är tänkta att skapa mer plats på gatorna.
ANNONS

Solna stads utredning av parkeringssystemet är nu klar. Kraftiga höjningar av p-avgifterna väntar. Bland annat dubblas dygnsavgiften för boendeparkering.

Sedan parkeringssystemet senast gjordes om för sju år sedan har Solna växt rejält med nya invånare och arbetstillfällen. Dessutom har besöksnäringen växt kraftigt efter byggandet av Mall of Scandinavia och Friends Arena. Detta har bidragit till att det har blivit allt svårare att hitta någonstans att ställa bilen på Solnas gator. Efter en genomlysning av parkeringssystemet föreslås nu höjda avgifter. Målet är att genom dyrare avgifter få bilister att att parkera i garage eller på kvartersmark istället för på gatorna, som därmed ska bli mer tillgängliga för gående, cyklister, bussar och transporter.

– Fokus på de höjningar som föreslås ligger framförallt på besöksparkeringar och det tycker jag är bra, det är framförallt den trafiken som bidrar till utmaningar när det gäller parkeringssituationen i Solna, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

Vill ni tvinga bort bilister från gatorna med det här förslaget?

– Nej, inte tvinga, men styra. Eftersom vi har många parkeringsgarage och det vid nybyggen ställs krav på p-platser vid fastigheten vill vi prioritera rörlig trafik på gatorna och skapa mer utrymme.

Dygnsavgiften för boendeparkering dubblas, vad säger du till dem som tycker att det är en för stor höjning?

– Det vanligaste sättet att betala för boendeparkering är per kvartal eller månad. Dygnsbetalning är mer likt besöksparkering, det används av många som bara parkerar på gatan ibland.

Ännu högre avgifter övervägdes

Det blir dyrare att stå på besöks-, nytto- och boendeparkering. Dessutom skärps kraven för vilka företag som beviljas nyttoparkeringstillstånd. De som har störst behov, till exempel hantverkare och hemtjänst, kommer att prioriteras.

I utredningen av parkeringssystemet övervägdes ännu högre avgifter för boendeparkering, men det valdes sedan bort i förslaget.

ANNONS

Slutligt beslut i maj

Från den 1 oktober väntas de höjda avgifterna börja gälla. Beslut fattas av tekniska nämnden den 17 april. Kommunstyrelsen får ärendet på sitt bord den 13 maj och fullmäktige väntas fatta slutligt beslut den 27 maj.

Fakta

Så mycket höjs avgifterna

Boendeparkering

  • 1000 kronor per kvartal i stället för 750 kronor.
  • 400 kronor i månaden i stället för 300 kronor.
  • 40 kronor per dygn i stället för 20 kronor per dygn.

Besöksparkering

  • Bostadsgator: 12 kronor i timmen i stället för 8 kronor per timme.
  • Arbetsplatsområden: 20 kronor i timmen i stället för 10 kronor.
  • Centrumgator: 20 kronor i timmen i stället för 12 kronor

Nyttoparkering

  • 7 500 kronor per år i stället för 5 000 kronor per år.

 

  • Utöver att höja avgifterna föreslås också antalet parkeringsautomater minskas – det för att fortsätta att i högre utsträckning få bilister att betala via app.
  • Området vid Västra Skogen, som i dag har taxan för centrumgata föreslås ändras till område för bostadsgata och får därmed en billigare taxa.
  • Som Mitt i tidigare har rapporterat föreslås städdagarna i juli att slopas, vilket möjliggör att boendeparkera hela semestermånaden.
Källa: Solna stad