Kraftig kritik mot kommunens chefer

De anställda på kommunen blir allt mer kritiska mot cheferna – och otrivseln växer.

Personalavdelningen är inte orolig, men facken rasar.

Det är den senaste arbetsplatsundersökningen inom kommunen som innehåller kraftig intern kritik inom vissa områden.

Jämfört med 2011 har resultaten angående medarbetarskap och arbetsledning försämrats.

Bland annat saknar närmare 43 procent förtroende för sin förvaltningsledning.

– Resultaten är inte alarmerande för oss, det är mycket marginellt det försämrats. Vi kan se att det gått upp och ner inom några områden, annars tycker jag inte det är några större förändringar, säger Katarina Sköld, HR-konsult på enheten för arbetsgivarfrågor.

Enligt rapporten upplever så många som 57 procent inga reella möjligheter till utveckling och 33 procent skulle inte rekommendera Haninge kommun som arbetsplats.

Bland de anonyma synpunkterna framkommer stora mängder kraftig, skriftlig kritik mot cheferna.

Birgitta Tångerby på fackförbundet Kommunal menar att resultaten är väntade.

– För oss är bristerna i ledarskapet uppenbara, vilket minskat trivseln. När man sparar så tillsätter man inte vikarier, man sliter på den personal som finns.

Mona Ekholm på Lärarförbundet menar att det nu syns att personalstyrkor minskats.

– Vissa skolor har det riktigt kämpigt och har dragit ned väldigt mycket.

Sune Eriksson är tillförordnad chef på socialförvaltningen som på kort tid sparat in cirka 15 miljoner kronor och ska spara mer.

– Det är väldigt bra att få tydliga besked från personalen. Vi tittar för fullt på vad vi kan åtgärda, säger han.

Enkätsvaren har trots allt fått personalavdelningen att fundera.

– Vi utvärderar förutsättningslöst hur representativa svaren blir när vi har 250 olika arbetsplatser inom kommunen. En variant är att man minskar antalet frågor framöver, säger Katarina Sköld.

Fakta

Hälften ser inga möjligheter till utveckling

Några utdrag från undersökningen:

43 procent saknar förtroende från förvaltningsledningen.

31 procent får inte tillräcklig återkoppling på sitt arbete.

Närmare 40 procent saknar en individuell kompetensutvecklingsplan (siffran har dock förbättrats med 3 procent sedan 2011).

57 procent upplever inga reella möjligheter till utveckling

33 procent skulle inte rekommendera kommunen som arbetsplats.

Källa: Haninge kommun