Kraftig kritik mot syskonförtur i Sumpan

Syskonförtur bryter mot skollagen, menar kritiker.
Syskonförtur bryter mot skollagen, menar kritiker.
Grundskolenämndens beslut i november om att återinföra syskonförtur är ett lagbrott, det anser både tjänstemän och opposition.

Förra veckan berättade Mitt i Sundbyberg om grundskolenämndens beslut att införa syskonförtur i Sundbyberg. Detta för att förenkla vardagspusslet för föräldrar med barn i liknande åldrar.

Men beslutet har fått kritik. I ett utlåtande från förvaltningen påpekas att beslutet om syskonförtur strider med skollagen. Varje gång en skolplacering i Sundbyberg överklagats och föräldern hänvisat till just syskonförtur, har Skolväsendets överklagandenämnd givit Sundbybergs stad rätt, står i utlåtandet.

Där framgår också att i de fall som närhetsprincipen åsidosatts har Skolinspektionen utdelat kritik.

Även oppositionen är emot ett införande och påpekar i ett yttrande att syskonförtur bryter mot skollagen.

Hur kommunerna resonerar i frågan varierar. Samma vecka som Sundbyberg klubbade syskonförtur valde Lidingö att överge den. Detta motiverades på Lidingö med just skollagen.