Kraftig minskning av hyresrätterna

Tina Norrström, ordförande i Hyresgästföreningen i Tyresö, hoppas att det inte blir någon ombildning på Diamantgången – för alla bostadslösa ungdomars skull.
Tina Norrström, ordförande i Hyresgästföreningen i Tyresö, hoppas att det inte blir någon ombildning på Diamantgången – för alla bostadslösa ungdomars skull.
Ombildningar har fått antalet hyresrätter i Tyresö att minska kraftigt de senaste tio åren.

Nu är fler ombildningar på gång – i Öringe och i Krusboda.

På tio år har drygt 1 000 hyresrätter i Tyresö ombildats till hyresrätter. Samtidigt har Tyresö bostäder bara byggt drygt 200 nya lägenheter. Nu ser urvalet ut att krympa ytterligare.

På Diamantgången i Öringe jobbar en nybildad bostadsrättsförening intensivt för att övertala tveksamma grannar till att rösta ja till en ombildning, vilket skulle innebära att ytterligare 150 lägenheter försvinner. Även bland hyresgäster i tre längor på Pärlröksgången i Krusboda finns intresse för att byta ägandeform.

Tina Norrström, ordförande i hyresgästföreningen i Tyresö, vill stoppa ombildningarna. Det faktum att det för närvarande står nära 19 800 personer i kö till Tyresö bostäder och att nära var fjärde är 25 år eller yngre talar sitt eget tydliga språk, anser hon.

Tina Norrström menar också att hyresrätterna på Diamantgången och längre ut i Tyresö har ett särskilt stort värde då de bidrar till en blandad upplåtelseform.

– Det är viktigt att hyresrätterna inte bara finns inne i betongdjungeln i Bollmora, säger hon.

På Tyresö bostäder förklarar ordförande, Olle Chevalier, att man sagt ja till en eventuell ombildning på Diamantgången för att ha råd att bygga nytt. I korsningen Granängsvägen/Bollmoravägen ska 200 lägenheter byggas. På Strandtorget vill Tyresö bostäder riva 20 lägenheter och bygga 100 nya.

– Dessutom är de där träpanels­kåkarna på Diamantgången dyra att sköta och det passar mycket bättre att en bostadsrättsförening gör det, säger han.

Tina Norrström tycker dock att det med tanke på det stora underskott som finns är ett konstigt resonemang och hon menar att det är bra att ha både gammalt och nytt i beståndet, så att det finns olika prisnivåer.

I höstas gav hyresgästföreningen i Tyresö tre ungdomar i uppdrag att genomföra en undersökning bland ungdomar i åldersspannet 16-25 år. Den visade att 85 av de 100 som svarade funderade på att flytta. Drygt hälften ville flytta inom två år. Men många tror inte att de kommer att lyckas.

– Vi slogs av att ungdomarna, redan innan de ens försökt, vet att det är hopplöst, säger Alice Sjöstedt, en av de tre 19-åringar som genomförde undersökningen.

– Jag vill också flytta hemifrån, men det kommer nog inte att hända förrän jag fyllt 22 eller i värsta fall 25.

Det är viktigt att hyresrätterna inte bara finns i betongdjungeln.tina norrstörm