Min lokala hjälte

Kraftig minskning av ungas supande

Enligt en ny rapport från kommunen har antalet åttondeklassare som dricker minskat dramatiskt.

Föräldrar som vägrar bjuda och polistillslag mot langare är två av förklaringarna.

Allt färre ungdomar i Järfälla dricker alkohol. Det visar en ny rapport över åttondeklassares tobaks-, alkohol- och drogvanor som gjorts av kommunen.

I undersökningen, som genomförts årligen sedan 2003, fick eleverna svara anonymt på en rad frågor i en enkät. Och resultaten visar att alkoholbruket minskat – och det med råge. Användandet ligger på den lägsta nivån någonsin sedan rapporten började genomföras för nio år sedan.

Andelen alkoholkonsumenter har minskat kraftigt, från 49 procent 2003 till 30 procent 2011. Med alkoholkonsumtion menas att ha druckit en eller flera gånger under ett halvår.

Andelen intensivkonsumenter av alkohol har också dalat, från 10 procent till fyra procent.

Ulf Peterson är drog- och brottsförebyggande samordnare i kommunen. Han tror att ökad information till föräldrarna kan vara en orsaker till minskningen.

– Jag har inga konkreta bevis, men jag tror att en av de avgörande faktorerna har varit att skolorna och fältarbetarna arbetat mycket med föräldrarna i årskurserna 6-9 och gett dem information på föräldramöten. Bland annat att inte bjuda på alkohol hemma. Vi vet genom forskning att den mest begränsande faktorn på ungdomars alkoholkonsumtion är föräldrars restriktivitet.

– Folkhälsoinstitutet, Systembolaget och ideella föreningar har under många år bedrivit kampanjer mot langning som också kan ha påverkat resultaten.En ökad närvaro av föräldrar vid högtider kan även det vara en orsak.

– Vi har också sett att allt fler föräldrar är tillsammans med sina barn på till exempel valborgsmässoafton och skolavslutningar. De senaste åren har dessa dagar nämligen varit väldigt lugna.

Ulf Peterson berättar att kommunen även fått in tips om langare och butiker som säljer alkohol och tobak till yngre. Det har gjort att polisen har kunnat sikta in sig på dem och på så sätt minska tillgängligheten.

Fakta

614 svarade

I undersökningen deltog Viksjöskolan, Vittraskolan, Fjällenskolan, Björkebyskolan, Engelska skolan, Källtorpsskolan och Tallbohovsskolan.

Sammanlagt svarade 614 åttondeklassare på enkäten, 323 pojkar och 291 flickor.

Enkäten genomfördes i november 2011.

Källa: Järfälla kommun