Kraftig minskning av växthusgas i Huddinge

Huddinge är den kommun i Stockholms län där växthusgaserna har minskat mest.

Kommunen har nästan halverat växthusutsläppet per invånare.

Det är under perioden 2005 till 2013 som Huddinge kommun minskat sitt utsläpp av växthusgas mest i hela länet. De nya siffrorna innebär att kommunen redan har nått sitt mål att reducera växthusgasutsläppen per invånare med 47 procent.

Christian Ottosson (C), komunalråd med ansvar för miljö och brottsförebyggande i kommunen, meddelar att Huddinge nu ska ta nästa steg med ett nytt miljöprogram.