Kraftig ökning av barnmisshandel

Allt fler fall av barnmisshandel anmäls i Skärholmen.

Ökningen är kraftig och därför startar stadsdelsförvaltningen en expertgrupp för att stoppa våldet.

– I synnerhet pojkarnas situ­ation behöver uppmärksam­mas mer. I dag är det fokus på stökiga pojkgäng i förort­en, men deras egen utsatthet i hemmet talas det tyst om, säger Jan Jönsson (FP), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

– Och det finns tydliga samband mellan att barn som blir slagna i större utsträckning blir kriminella,­ säger han.

Siffror från socialtjänsten talar sitt tydliga språk: Under 2011 skedde en kraftig­ ökning av andelen inledda barnavårdsutredningar på grund av våld mot barn.

Det rör sig både om direkt våld mot barnet från föräldrarna och om våld mot mamman.

Under åren 2004-2010 inleddes cirka 30 procent av utredningarna i Skärholmen på grund av våld i hemmet.

2011 har andelen ökat till 46 procent.

För att bättre kunna utreda våldet i nära relationer startar socialtjänsten i Skärholmen nu ett expertteam mot våld.

Gruppen kommer att bli verksam efter sommaren. Störst är utmaningen att nå fram till den misshandlade föräldern i tid.

– Det vi kan göra är att erbjuda olika frivilliga insatser. Förhoppningen är att vi ska komma i kontakt med föräldrarna redan på förskolan i våra samtalsgrupper. Vi kommer även att informera om att barnaga faktiskt är förbjudet enligt lag, säger Lena Thorson, chef vid socialtjänsten.

Jan Jönsson vill se en lagändring så att socialtjänsten ska få befogenhet att ställa större krav på föräldrar som slår sina barn.

– Jag tycker att det är orimligt att det alltid är barnen som ska behöva ta konsekvenserna och ibland lämna familjen medan man inte kan ställa tydliga krav på misshandlande föräldrar, säger han.

Fakta

171 fall av våld mot barn/mamma

Källa: SOCIALTJÄNSTEN