Kraftig ökning av ensamkommande

Antalet ensamkommande barn- och ungdomar i Danderyd väntas öka rejält under 2016. Det visar den planerade fördelning mellan kommunerna som länsstyrelsen har publicerat.

30 miljoner barn är just nu på flykt undan krig, terror och förföljelse. Många av dem är ensamkommande och av dessa beräknas 24 000 söka uppehållstillstånd i Sverige under 2016, rapporterar SVT.

Enligt Migrationsverket behövs 40 000 asylplatser ute i kommunerna. För Danderyd innebär det att den nuvarande överenskommelsen om 19 platser för asylsökande ensamkommande barn höjs upp till 143 under 2016.

Totalt i länet behövs 7 355 platser.