ANNONS

Kraftig sänkning av sopavgifterna

Agneta Zimmerman och hennes man brukar ha slängt mellan fyra och åtta soppåsar när soporna töms var 14:e dag.
Agneta Zimmerman och hennes man brukar ha slängt mellan fyra och åtta soppåsar när soporna töms var 14:e dag.
Många kommuner höjer avfallstaxan – i Danderyd gör man tvärt om.

Här slänger invånarna mer sopor än politikerna räknat med. Då har kommunen fått in för mycket pengar.
ANNONS

Grundavgiften planeras att sänkas med 25 procent, medan den rörliga avgiften blir oförändrad. Den nya taxan beräknas träda i kraft den 1 april.

Orsaken till sänkningen är att avfallsavgiften har gett kommunen ett överskott på knappt 9 miljoner kronor under de två senaste åren. Enligt kommunallagen får kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvaras av intäkterna för de kommunala tjänsterna. Överskottet ska därför återlämnas.

Tekniska nämndens ordförande, Carina Erlandsson (M), menar att miljonförtjänsterna har kommit av att Danderydsborna slänger mer sopor än kommunen hade räknat med.

– Med en rörlig del är det svårt att veta hur mycket pengar man ska få in. Det var svårt att beräkna hur mycket sopor invånarna skulle slänga, därför fick vi in för mycket pengar, säger hon.

Den rörliga avgiften bestäms av vikten på soporna eftersom Danderyd har vikttaxa.

Agneta Zimmerman, som bor i en villa i Danderyd med sin man, tycker det är positivt att grundtaxan sänks.

– Det är bra för oss eftersom vår rörliga kostnad är så låg. Vi har hämtning var 14:e dag och då hämtar sopbilen mellan fyra och åtta soppåsar, berättar hon.

Att familjen inte har mer sopor beror på att man återvinner. Familjen komposterar och dessutom sopsorterar de papper, plast, plåt och glas som de själva fraktar till en återvinningsstation.

Om kommunen hade valt att betala ut de 9 miljonerna direkt hade alla hushåll fått tillbaka 700 kronor. Nu valde man i stället att sänka sopavgiften. Något som riskerar att inte komma hyresgäster till del, då avgiften är en del av hyran.

ANNONS

– Om hyresvärdarna sänker hyrorna kan jag inte svara på. Jag bor själv i hyresrätt och jag tror inte att min kommer att göra det, säger Carina Erlandsson.

Nina Avdagic, avfallsplanerarekommunens tekniska kontor, säger att Danderydsborna nu även får miljöstyrande taxor, en högre service och billigare tilläggstjänster.

– Vi underlättar sortering av elavfall så att vi inte får in elavfall i de vanliga soporna, säger hon.

Alla småhus får en elbox som töms en gång per år utan extra kostnad. I boxen kan man lägga glödlampor, mobiltelefoner och batterier. I flerfamiljshus som har grovsophämtning får man också möjlighet att lämna elavfall i huset.

Tilläggstjänster för hämtning av elavfall, grovavfall och trädgårdsavfall blir billigare. Beslut om ny avfallstaxa fattas i kommunfullmäktige den 12 mars.

Fakta

219 kronor billigare

För den som bor i en normalvilla och i dag betalar 875 kronor i grundavgift per år innebär taxesänkningen att avgiften sänks med 219 kronor.

Avgiften för hämtning av grovavfall föreslås sänkas med 29 procent och för elavfall med 66 procent.

Den som abonnerar på hämtning av trädgårdsavfall kan få en avgiftssänkning på upp till 48 procent.

Källa: Danderyds kommun