Kraftiga förseningar på pendeltågen

En nedriven kraftledning mellan Jakobsberg och Kungsängen orsakar just nu kraftiga förseningar i pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta, samt fjärrtågen mellan Stockholm-Västerås/Hallsberg/Göteborg.

Pendeltågen är uppemot 45 minuter försenade, enligt SL.

Tågen körs nu på enkelspår vilket begränsar framkomligheten, enligt Trafikverket som har personal på plats just nu.

Felet beräknas inte vara avhjälpt förrän klockan 05.00 imorgon onsdag.