ANNONS

Kraftiga regn kan lamslå trafiken

En snörik vinter och kraftiga regn. Det räcker för att lamslå Stockholm.

Både tåg- och tunnelbanetrafiken i länet skulle stå stilla om Mälaren svämmar över, visar nya kartor från länsstyrelsen.
ANNONS

Centralstationen, tunnelbanestationen i Gamla stan och tågtunnlarna svämmar över av vatten. Spårtrafiken att står helt stilla mellan norra och södra delarna av staden. Samtidigt stiger vattnet till oroväckande höjder vid Riksdagshuset och dränker nästan hela trädgården.

Det kan låta som scener ur en katastroffilm – men är ett möjligt scenario. Det visar nya kartor från länsstyrelsen där riskerna vid en översvämning av Mälaren har undersökts.

På kartorna är både Centralstationen och spårtunnlarna kring Gamla stan utpekade som riskzoner.

På kartorna har man bland annat utgått från en vattennivå som sannolikt inträffar en gång vart hundrade år. I december 2000, efter en kraftig vårflod, var vattnet bara några centimeter från att strömma in i Gamla stans tunnelbana. Då nådde vattnet inte riktigt upp till hundraårsflödet.

Riddarholmstunneln, genom vilken all tågtrafik mellan Stockholms norra och södra delar går, skulle också kunna svämmas över. Ett hundraårsflöde skulle innebära att tunneln måste stängas, enligt länsstyrelsen.

Även Centralstationen är i riskzonen för vattnet.

– Det verkar som om det finns en lågpunkt just utanför centralen, som vi tror egentligen är mer känslig för skyfall, säger Anne-Marie Falk på länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap, som har utformat kartorna.

Problemet skulle mest sannolikt uppstå efter en snörik vinter som följs av plötslig värme, gärna i kombination med kraftiga regn. I dag är möjligheterna att släppa ut vatten ur Mälaren för små, visar en statlig utredning från 2012. Enligt den kommer problemet att kvarstå tills den nya Slussen är färdigbygd.

SL känner man till problemet. Därför finns det sedan länge en port vid Gamla stans tunnelbanestation som ska hindra vatten från att sprida sig i tunnelsystemet vid en översvämning. Det finns också pumpar för att kunna få bort vattnet. Men faktum kvarstår: vid en översvämning kan tunnelbanan stanna.

ANNONS

– Det finns en sådan risk, säger, säger Jesper Pettersson, pressansvarig på SL.

ANNONS