Kraftiga Smällar att vänta

Stora Mossen Under ungefär en månads tid kommer det att sprängas vid Lämmelvägen. Anledningen är att området behöver byggas om för att göra plats för de cirka 70 lägenheter som ska uppföras vid Stora Mossens backe.

Tre korta varningssignaler innebär att det är dags för sprängning medan en lång ihållande klarsignal innebär att det har sprängts färdigt.