Kraftigt minskade bidrag: ”Hot mot folkbildningen”

Petra Schmidt Andersson, chef på ABF Norra Stockholms län.
Petra Schmidt Andersson, chef på ABF Norra Stockholms län.
Väsbyalliansen skär ned kraftigt på bidragen till kommunens studieförbund. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att minska bidragen med 1,1 miljoner kronor.
– Det är ett hot mot folkbildningen, säger Petra Schmidt Andersson, chef på ABF Norra Stockholms län.

ABF i Väsby fick förra året cirka 700 000 kronor i bidrag från kommunen. Den summan minskar nu drastiskt. Stödet från kultur- fritidsnämnden minskas nu från 1,4 miljoner kronor till drygt 300 000 kronor.

– Det är en hel del av pengarna som försvinner, säger Petra Schmidt Andersson, chef på ABF Norra Stockholms län.

Hur mycket ABF och Väsbys åtta andra studieförbund kommer tilldelas av den nya summan är ännu oklart. Bidragssumman beräknas på antalet inrapporterade verksamhetstimmar.

– Det är ett hot mot folkbildningen. Det nya styret värnar inte om studieförbunden på samma sätt som tidigare. Tyvärr är det så. Det värsta är att det drabbar kommuninvånarna, säger Petra Schmidt Andersson.

Riskerar slå mot verksamheten

Hon varnar för att en snävare budget kan komma att slå mot verksamheten.

– Det är lite för tidigt att säga exakt hur vi drabbas. Men det kan till exempel handla om att vi behöver dra ned på arvoden till föreläsare.

Väsby har legat i bidragstopp

Det är Väsbyalliansen som beslutat att dra in på bidragen. Andrea Möllerberg (VB), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, säger att utbetalningarna till studieförbunden tidigare har legat på en osunt hög nivå. Det i kombination med en tuffare ekonomisk framtid ligger till grund för beslutet.

– Vi har gett dramatiskt mycket mer jämfört med våra grannkommuner. Bland Stockholms kommuner har vi legat som nummer två, det är bara Södertälje som har betalat mer till studieförbunden. Det är sju eller åtta kommuner som ger noll, säger Andrea Möllerberg.

Utöver kommunens generella bidrag kommer studieförbunden framöver kunna söka riktade bidrag.

– Vi i Väsbyalliansen vill ha koll på de bidrag vi betalar ut, så att vi får någonting tillbaka för det som vi vill satsa på. Det får vi med riktade bidrag, säger Andrea Möllerberg (VB).

Oppositionen kritisk

Socialdemokraternas gruppledare, Mathias Bohman, säger sig vara besviken och väldigt upprörd över beslutet.

– Studieförbunden är en del av det livslånga lärandet, en möjlighet för personer i olika delar av livet att kunna utbilda och fortbilda sig. Jag är rädd för att det här får väldigt långtgående konsekvenser.