Kraftigt ökad trafik på Älvsundavägen

En halv seger för grannarna i Prästgårdsmarken. Det blev resultatet när politikerna tog ställning till medborgarförslaget om förbättrad trafiksituation i området.

– Kortsiktigt känns det väl okej men oron över den framtida trafiksituationen på Älvsundavägen finns kvar, sammanfattar Robert Apelgren, en av dem som undertecknat medborgarförslaget.

Det är byggplanerna för bostadsområdet Eds allé som fått många av dem som bor i Prästgårdsmarken att börja fundera över den framtida trafiksituationen på den närliggande Älvsundavägen, som går mellan Mälarvägen och E4.

Skulle det även bli ja i folkomröstningen om Väsby sjöstad säger kommunens beräkningar att trafiken på Älvsundavägen kommer att öka med så mycket som sex gånger. Dagens omkring 2 000 fordon per dygn blir då 12 000.

– Det är en väldig skillnad. Det blir problem med buller och det kommer också att skada miljön kring Edssjön, säger Robert Apelgren.

Medborgarförslaget, som undertecknades av över 140 personer i Prästgårdsmarken, består av åtta punkter. Förslaget om en mittrefug vid Älvsundavägen/Saturnusvägen välkomnades av politikerna på det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen och ska nu genomföras.

– Refugen kommer att bromsa upp hastigheten in i området, säger Robert Apelgren.

Det blev också en försiktigt positiv reaktion på förslaget om att begränsa hastigheten till 30 kilometer på en kortare sträcka. Det ska nu genomföras på försök. Men det blev också motgångar på flera punkter.

– Det är väl punkten som handlar om att försvåra genomfart som känns som den tyngsta motgången. De har bedömt vägen som ett transportrum och då har de bäddat för ökad tung trafik, säger Robert Apelgren.

På sammanträdet uttryckte Miljöpartiet också förståelse för att boende i Prästgårdsmarken är oroliga för ökad trafik.

Lars Valtersson (MP) lade in ett särskilt yrkande där han skriver att trafiksituationen på Älvsundavägen och Mälarvägen på lång sikt kommer att bli ohållbar, något som han menar är ett tungt argument för att Väsby sjöstad inte ska byggas.

Fakta

Här kan trafiken sexdubblas

Byggplanerna för Eds allé, väster om Prästgårdsmarken, väntas leda till ökad genomfartstrafik på Älvsundavägen.

Blir det även ja i folkomröstningen om Väsby sjöstad väntas trafiken öka från 2 000 till 12 000 fordon per dygn, enligt kommunens beräkningar.