Kraftledning rivs för att ge plats åt bostäder

Drygt en mil högspänningsledning som tidigare gick i luften har grävts ner mellan Hammarby sjöstad och Örby. I förra veckan revs den sista av kraftledningsstolparna. Nu planeras tusentals bostäder på den nyvunna marken.

Framför Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan klättrar män i gula arbetskläder och hjälmar omkring på stålbalkarna ett 40-tal meter över marken. De har fäst kranbilens krok i toppen på stålkonstruktionen och håller på att skruva isär den övre delen av fackverket.

Sedan 1950 talet har den här högspänningsledningen skurit rakt genom Enskede. Under den fick inga bostäder byggas på grund av kraftfältet som finns kring högspänningsledningarna.

I september började det länge planerade arbetet med att riva kraftledningen. Förra veckan monterades den sista av de 15 stora elstolparna som hållit upp kraftledningarna uppe ner.

Men elektriciteten går redan under jord i nysprängda tunnlar.

– Luftledningen har ersatts av drygt en mil kablar som ligger i ett tunnelsystem mellan Hammarbyhamnen och Örby, säger Bengt Almgren, ansvarig för Fortum regionnät.

Därmed frigörs en remsa dyrbar mark rakt genom några av Stockholms mest attraktiva områden. Sammanlagt planerar Stockholm stad att bygga 2 500–3 000 nya bostäder där kraftledningen gick.

Först ut är byggprojektet vid Årstafältet som kan dra igång redan under våren 2013, uppger Stockholms stad.

Men det är inte bara för att frigöra mark som ledningen grävts ner. Det handlar också om att anpassa elnätet så att det klarar Stockholms snabbt växande befolkning.

Fortum, Vattenfall och Svenska kraftnät håller på att bygga om stadens elnät från grunden i ett jätteprojekt som kommer att ta tio år. Det handlar om nya markkablar, sjökablar, tunnlar och transformatorstationer.

Totalt är det 15 mil luftledningar som ska ersättas med nedgrävda kablar i tät bebyggelsen. Utanför stadsområden byggs nya luftledningar som är lättare att reparera och kostar mindre.