Kränkning av elev granskas

Haninge Skolinspektionen kräver att kommunen yttrar sig om en påstådd kränkande behandling av en elev.

Skolinspektionen har inlett en granskning om varför en elev hållit sig hemma från skolan av rädsla. Enligt anmälan från en förälder har barnet utsatts för ständiga kränkningar under en längre tid, både i skolan och på fritids. Föräldern har till slut känt sig tvingad att hålla barnet hemma och tycker att situationen är ohållbar.