Kränkning av skolelev anmäld

IGELBODA Skolinspektion vill att Nacka kommun yttrar sig om kränkande behandling av en elev vid Igelbodaskolan. Barnets förälder har anmält att sonen bland annat blir slagen av andra barn. Svaret ska vara inne 3 augusti.