Kränkningar på skola granskas

SKÄRHOLMEN Skolinspektionen kräver att Stockholms kommun yttrar sig om kränkningar och särskilt stöd vid en grundskola i Skärholmens stadsdel. Detta sedan myndigheten har tagit emot en anmälan och beslutat att inleda en granskning.