Kränkt elev ska få skadestånd

En elev på Häggviksskolan ska få 20 000 kronor i skadestånd.

Det har Barn- och elevombudet bestämt efter att eleven kränkts av en lärare.

Det var vid ett bråk i vintras som läraren sa nedsättande ord till eleven. Efteråt kopplades läraren bort från undervisningen och omplacerades till en annan skola.

Händelsen anmäldes till Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen, som nu kommit fram till att eleven kränktes vid tillfället. Därför ska Sollentuna kommun betala 20 000 kronor i skadestånd till eleven.

Häggviksskolan bedöms inte ha gjort tillräckligt för att motverka kränkande behandling.

– Vi ser allvarligt på händelsen. En ringa kränkning ger inte skadestånd, säger Elisabeth Seferidis, jurist hos Barn- och elevombudet.

Enligt henne brukar de kräva skadestånd för liknande händelser på mellan 5 000 och 60 000 kronor, beroende på vad som inträffat.

Skolan har fram tills den 13 augusti på sig att överklaga beslutet.

– Skolinspektionen gjorde bedömningen att vi agerade korrekt efter händelsen, men vi kommer att betala ut pengarna, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Skolchef Daniel Broman säger att den omplacerade läraren väntas jobba kvar på den nya skolan.

– På den nya skolan är de nöjda med honom, säger han.

Kommunen skrev i sitt yttrande till Skolinspektionen i januari att lektioner och raster fungerat bra för den berörda eleven efter de åtgärder som vidtogs efter händelsen.

Enligt Anna Vikström (S), ledamot i barn- och ungdomsnämnden, är det sällsynt med anmälningar där elever utsatts för kränkningar av lärare i Sollentuna.

Fakta

Anmälningar

De senaste åren har antalet anmälningar där elever känt sig kränkta av skolpersonal ökat.

År 2009 anmäldes 199 fall i Sverige, år 2011 340 fall.

Av de 340 fallen förra året fick skolan kritik i 49 fall.

Källa: Skolinspektionen