Kränkta barn får ersättning av kommunen

Lidingö stad kommer att betala skadestånd till sju skolelever som 2008–2009 utsattes för upprepade fysiska och verbala kränkningar av en jämnårig elev. Detta efter en förlikning med Barn- och elevombudet (BEO), som stämt kommunen för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna. BEO krävde 735 000 kronor i skadestånd. Resultatet av förlikningen blev att Lidingö stad betalar halva summan – 367 500 kronor eller 52 500 kronor per elev.

Bland barnens föräldrar är reaktionerna blandade.

– För oss har det här aldrig handlat om pengar. Vi anmälde kommunen för att andra barn inte ska behöva uppleva samma sak. Vi tycker också kommunen borde ge barnen en offentlig ursäkt, säger en mamma till Lokaltidningen Mitt i Lidingö.

Hon menar att staden har fått kalla fötter som söker en förlikning nu efter att tidigare ha vägrat.

– En fällande dom hade slagit hårdare mot kommunen. Men det känns ändå som ett erkännande. Om kommunen tycker att de gjort rätt skulle de aldrig öppnat plånboken, säger hon.

Per-Åke Henriksson, utbildningschef på Lidingö, håller inte med.

– Jag menar inte att det är så man ska se en förlikning. Vi tycker fortfarande att skolan har agerat i det här fallet, säger han

Var ni rädda att förlora en rättegång?

– Man kan aldrig vara säker på vad en juridisk process slutar i. Men framför allt är det här ett beslut fattat av hänsyn till de många inblandade –personal, skolledning, elever och familjer som inte ska behöva gå igenom en uppslitande process.

BEO säger sig vara nöjd med förlikningen.

– Det finns ett dubbelt syfte med att begära skadestånd. Det ska dels verka preventivt mot överträdelse av lagen och dels ska de drabbade få ersättning för den skada de lidit. Vi anser att bägge syftena är uppnådda, säger Elisabeth Seferidis, tillförordnat Barn- och elevombud.

Lidingö Tidning skrev nyligen om ett annat fall där BEO kräver Lidingö stad på 90 000 kronor, efter att en skolelev på ön utsatts för mobbning. Staden har ännu inte bestämt sig för om de ska gå med på kravet.

I vår ska en rapport om kränkningsproblem i skolorna tas upp i utbildningsnämnden.

– Det finns inget som tyder på att problemet skulle vara större på Lidingö än någon annanstans, säger Per-Åke Henriksson.

Om kommunen tycker att de gjort rätt skulle de aldrig öppnat plånboken.Mamma som har anmält kommunen