Kränktes av ­Kronofogden

ÖSTERÅKER En kvinna i Åkersberga som under fem månader felaktigt stod upptagen Kronfogdens databas för bland annat betalningsföreläggande och indrivning får ersättning av staten. Det har Justitiekanslern (JK) beslutat.

Kvinnan menade att hon fått lägga ner mycket tid på att få Kronfogden att ta bort de felaktiga uppgifterna och hade begärt 40 000 kronor i skadestånd. JK ansåg det inte styrkt att hon lidit så står eko­nomisk skada och beslutade att hon ska få 3 500 kronor, varav 1 000 kronor för kränkningen.