ANNONS

Kransen: Snart beslut om ungdomsbostäderna

Ungdomsbostäder Tellusborgsvägen i midsommarkransen
Så här ska den S-formade byggnaden se ut enligt planerna.
På torsdag ska beslut tas om ungdomsbostäderna i Midsommarkransen.
Byggnaden vid Tellusborgsvägen ska ge 30 lägenheter.
Men förslaget har även utsatts för kritik från grannar.

ANNONS

Bostadshuset som ska ligga vid Tellusborgsvägen, i höjd med Brännkyrkahallen, har planerats sedan 2014.

Tanken är att skapa billiga och välplanerade lägenheter med en hyra som unga människor har råd med.

Bostadshuset, som har en s-liknande form, ska bestå av 36 kilformade moduler som byggs i tre till fem våningar. Totalt ska det byggas 30 lägenheter, samtliga föreslås bli mindre än 35 kvadratmeter. Två moduler mot Tellusborgsvägen ska innehålla lokaler för aktiviteter, bland annat för att undvika att det känns otryggt i kvarteret under den mörka årstiden.

Bullerskärmar föreslås vid loftgångarna för att klara bullret från tunnelbanevagnarna vid Nybodadepån, den gemensamma terrass som planeras på taket kräver också bullerdämpande åtgärder.

Men planen har väckt kritik bland närboende i området, som tyckt tt byggnaden blir för stor, ful och för hög. Stadsbyggnadskontoret tycker dock inte att planförslaget påverkar grannarna oacceptabelt mycket.

På torsdag ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta ställning till detaljplanen.

 

ANNONS