Kranvattnet behöver inte längre kokas

Nu går det att dricka vattnet från kranen igen utan att det först måste kokas.
Nu går det att dricka vattnet från kranen igen utan att det först måste kokas.
Nu är det fritt fram att skåla med Vallentunas kranvatten utan att det först måste hettas upp till 100 grader – proverna visar godkända värden.

Provtagningen på dricksvattnet efter förra veckans läcka i Vallentuna, visar att vattnet direkt från kranen åter är drickbart.

Det betyder att uppmaningen från Roslagsvatten som gick ut till boende i Ekskogen, Kårsta, Lindholmen och Frösunda att koka vattnet innan tandborstning, matlagning eller för dryck, inte längre gäller.

Det var på eftermiddagen den 15:e augusti som en vattenledning brast till följd av ett arbete. Skadan på ledningen åtgärdades samma dag men prover behövde tas på vattnets kvalité, för att se om bakterier och smuts hade kommit in i ledningen.

På fredagen kom resultatet som inte visade några tecken på att vattnet hade förorenats.