Kranvattnet i Boo åter godkänt

Rekommendationen att koka kranvattnet i Boo har nu hävts i hela kommundelen efter nya provsvar som visar att vattnet är fritt från bakterier.
Rekommendationen att koka kranvattnet i Boo har nu hävts i hela kommundelen efter nya provsvar som visar att vattnet är fritt från bakterier.
Kranvattnet i hela Boo har nu godkänts som dricksvatten.
Nya provsvar i söndags visade att vattnet är fritt från bakterier.
De hushåll som fått rekommendation att koka vattnet innan det används som dricksvatten kan därmed använda vattnet som dricksvatten utan att koka vattnet först.

Kommunens va-bolag Nacka vatten AB har spolat igenom ledningssystemet för att få ut bakterier.

Provsvar i söndags visade att två prov tagna med minst ett dygns mellanrum var godkända.

Som mest har mellan 8 000 och 9 000 hushålls berörts av kokningsrekommendationen, ett antal som efterhand har minskats och fram till förra veckan gällde 300 hushåll. Nu har kommunen helt hävt kokningsrekommendationen.

– Jag är glad och lättad. Nu ska vi ta hand om synpunkter som kommit in från allmänheten och hantera dom på alla sätt, säger Dag Björklund,  tillförordnad verkställande direktör vid Nacka vatten AB.

I området som har omfattats av kokningsrekommendationen planerar kommunen att ta extra prover under en period för att säkerställa vattenkvalitén ytterligare, skriver Nacka kommun på sin hemsida.

Läs mer: Hushåll i Boo rekommenderas att koka kranvattnet.