Nytt krav på Hjorthagens t-baneuppgång

Är Hjorthagens uppgång sekundär då det är stadsdelens enda uppgång? Det undrar S och MP
Är Hjorthagens uppgång sekundär då det är stadsdelens enda uppgång? Det undrar S och MP
Hjorthagens t-baneuppgång mot Artemisgatan är på tapeten igen.
”Det är inte acceptabelt att hjorthagsbor, då dörrar och spärrar är stängda, ska tvingas ta taxi eller gå den branta backen genom träd och buskage”, hävdar nu S och MP.

Uppgången mot Artemisgatan i Hjorthagen har sedan 2015 varit en så kallad sekundäruppgång, vilket inneburit att spärrarna har varit stängda mellan 23.30 och 05.30. Anledningen har varit SL:s besparingskrav. Stängningen har följts av upprörda röster och en protestlista med runt 300 underskrifter.

S och MP hävdar nu i en skrivelse till landstingets trafiknämnd att det är orimligt att tidiga och sena resenärer till och från Hjorthagen ska behöva finna sig i det. De ifrågasätter SL:s agerande mot MTR:s rekommendationer att inte införa ändrade öppettider.

SL:s stängningstider går emot MTR:s rekommendationer

S och MP uppger att MTR:s skäl att inte ändra öppettiderna beror på att man antingen från Ropstens uppgång måste gå längs Gasverksvägen, som varken är upplyst eller har trottoar, för att komma till Hjorthagen. Alternativet är att från Ropsten ta en brant stentrappa genom träd och buskage upp till Hjorthagen.

Hjorthagens enda uppgång

Dessutom ifrågasätter S och MP huruvida uppgången mot Artimesgatan verkligen är sekundär och skriver:

”Man kan överhuvudtaget fråga sig om uppgången ska betraktas som ”sekundär” med tanke på det är stadsdelen Hjorthagens enda!”

S och MP kräver att beslutet om stängningen av uppgången ska omprövas och öppettider återgå till de normala.

Mitt i söker majoriteten för kommentar.