Krav på att Arriva ska betala böter

Arriva bör självklart betala sina viten. Det anser landstingspolitikern Erika Ullberg (S), efter Lokaltidningen Mitt i:s avslöjande att företaget ännu inte har betalat.

Minst 130 miljoner, möjligen ett belopp mellan 200 och 300 miljoner kronor. Så mycket borde Arriva enligt avtalet betala för att man misslyckats med trafiken i Österåker, Vaxholm och Täby. Det kunde Mitt i avslöja i förra veckan.

Men hittills har företaget bara betalat en miljon. I stället förhandlar man fortfarande med SL för att få ner summan, trots att stora delar av vitena, enligt avtalet, ska regleras varje månad.

Nu begär Socialdemokraterna i landstinget ännu en gång övergripande diskussioner med Alliansen om hur landstinget ska bli bättre på att styra och se till så att avtal följs.

– Min inställning är att om man har fått böter så ska de betalas, punkt. Och om SL också har brustit ska man ta ansvar för det, säger Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande i landstingets trafiknämnd.

Trots att hon sitter i trafiknämnden har hon hittills inte fått veta exakt hur mycket SL enligt avtalet har rätt att kräva av Arriva – mer än att det rör sig om ”stora summor”.

– Jag har läst artikeln i Mitt i och tycker att det är jätteviktigt att det här blir belyst. Det är självklart problematiskt både för oss som upphandlare och för våra resenärer om man kan bete sig illa eller misslyckas med sin uppgift och sedan slippa betala.

Enligt Erika Ullberg har hon flera gånger velat ha en ”strategisk” diskussion med alliansmajoriteten i landstinget om hur landstingets avtal ska se ut och hur man ska se till så att de följs.

Har man fått böter så ska de betalas, punkt.