Krav på att tågstation byggs om

Bro Det råder stor trängsel vid Bro station under rusningstid. Det gör att resenärer har svårt att hinna byta från buss till tåg. För att råda bot på problemet behöver Bro station byggas om med ­ytterligare en uppgång till den nordvästra änden av perrongen.

Det skriver Upplands-Bro kommun i ett svar på en förfrågan från länsstyrelsen om brister i transportinfrastrukturen som behöver åtgärdas.

Kommunen anger flera infrastrukturproblem som är berättigade till statlig med­finansiering. Kommunen understryker vikten av att sträckan Tomteboda-Kallhäll på Mälarbanan byggs ut till fyra spår. Man vill också att trafikplats Kungsängen på E18 byggs ut för dubbelriktad trafik.