Krav på bättringar för Täbys lärare

Täbys lärare pressas för hårt, enligt Lärarförbundet. Som orsak anges de senaste årens skolreformer.

Nu har kommunen tillsatt en särskild tjänst för att hjälpa skolorna.

Lärarnas situation i Täby måste bli bättre. Det är budskapet i ett brev som Lärarförbundet skickat till kommunen och Arbetsmiljöverket.

Christina Flack, ordförande på Lärarförbundet i Täby, menar att det främst är de administrativa uppgifterna som blivit för krävande. Orsaken är skolreformer som regeringen genomfört de senaste åren, enligt henne.

– Arbetssituationen är väldigt tuff på skolorna i de flesta av landets kommuner. Vi vill tillsammans med kommunen hitta sätt för att ge lärarna en drägligare situation här i Täby, säger Christina Flack.

Diskussioner förs redan med kommunen. Men nu anser Christina Flack att det börjar dra ut på tiden.

– Vi har fått en del svar och fortsätter gärna att diskutera, men vi vill ha konkreta besked också.

Utbildningschef Henrik Mattisson berättar att kommunen nu tillsatt en ny tjänst på halvtid för att hjälpa skolorna.

– Syftet är att hitta mer effektiva arbetsmetoder och minska onödig administration. Vi måste arbeta vidare så att lärarna kan ägna sig åt sådant som de ska ägna sig åt och få mer tid med eleverna, säger han.

I övrigt får kommunens ungefär 500 lärare ge sig till tåls till november, enligt utbildningschef Henrik Mattisson. Då ska nämligen nästa möte med facket hållas.

– Vi har också uppmanat skolledarna att vara noga i planeringen av läsåret så att arbetsuppgifterna ska rymmas i den reglerade arbetstiden.

Fakta

Mer administration i skolan

90 procent av landets lärare upplever att de administrativa uppgifterna ökat de senaste fem åren.

Ungefär 60 procent anser att de inte hinner med sina administrativa uppgifter inom arbetstiden.

En tredjedelav lärarna tycker att deras arbetssituation försämrats, främst på grund av ökad arbetsbelastning.

Källa: Rapport från Lärarnas riksförbund (2011)