Krav på bredare gångväg vid kanal

Delar av gångvägen längs Karlbergs­kanalen håller på att rasa ner i vattnet, i höjd med koloniområdet. Det menar en Kungsholmsbo som nu tycker att den borde rustas upp.

– På vintern rinner det snöblask från koloniområdet ner på vägen så att den ­lutar. Då är det livsfarligt att gå där om man inte vill halka ner i kanalen.

Det säger Agneta Allernäs, som har en kolonilott på Karlbergs-Bro koloniområde och som skrivit till Kungsholmens stadsdelsnämnd för att be dem bredda gångvägen.

Hon menar att en del av vägen är på väg att rasa ner i vattnet.

– Det är inget som håller emot. Det vore bra om det fanns en kant som kunde hålla jorden på plats.

Allt fler Kungsholmsbor utnyttjar promenadstråket längs Karlbergskanalen sedan Västra Kungsholmen byggts ut. Även cyklister tar vägen närmast vattnet, trots att de inte får.

Uppe på Kungsholms strand har Stockholms stad nyligen anlagt en ny cykelbana.

– Men de cyklar ändå på stranden. De vill slippa uppförsbacken där Länkarna låg förut. En söndag satte jag mig och räknade under några timmar. Det var 83 cyklister som körde förbi, säger Agneta Allernäs.

För henne och de andra odlarna har området förvandlats från en stilla oas mitt i stan till något hon liknar vid en autostrada.

– Det är inte kul. Vi har också löpare som kommer i horder och flåsar på vägen.

Hon säger sig ha litet hopp om att få gehör men den som handlagt förslaget skriver att det kan vara dags att se närmare på om gångvägen ska breddas och ­göras mer framkomlig.

Stadsdelsnämnden tar ställning till medborgarförslaget på torsdag.

Fakta

Ny cykelväg längs kanalen

Gångvägen längs kanalen går från Hornsbergs strand fram till Klara sjö och är bara till för fotgängare.

Cykelvägen går uppe på gatan, Kungsholms strand. Den är ett pendelstråk i Stockholms stads cykelplan.