Krav på camping för EU-migranter

Stockholm Clara Lindblom från Vänsterpartiet efterlyser en uppställningsplats för husvagnar där hemlösa EU-migranter skulle kunna bo.

Hon har därför lagt en skrivelse i exploateringsnämnden om att staden borde ordna en sådan plats i Stockholm. Exploateringskontoret anser dock inte att de själva kan ta initiativ till en särskild campingplats.

Staden upplåter redan i dag mark till flera campingar och skulle en särskild plats ordnas för den här målgruppen, så behöver det vara på initiativ av någon privat aktör, menar exploateringskontoret. Politikerna tar ställning till förslaget den 12 juni.