Krav på fler bussar och tvärförbindelser

I december kan SL sätta in fler avgångar på gröna linjen. Men Bromma stadsdelsnämnd ser hellre satsningar på tvärförbindelser och fler turer med bussarna 112, 113 och 117.

SL håller som bäst på att planera för kollektivtrafiken från december 2015. Företaget har kommit med ett förslag på förändringar som är ute på remiss.

Något som berör Bromma är att SL kanske sätter in enstaka ytterligare avgångar på gröna linjen under rusningstrafik. SL vill även studera möjligheten att förlänga sträckningen för de tåg som i dag vänder i Åkeshov och Alvik. Detta ställer sig Bromma stadsdelsnämnd positiv till.

I sitt remissvar till SL:s trafikförändringar trycker Bromma stadsdelsnämnd annars på vikten av täta och bra tvärförbindelser i ytterstaden.

– Jag tror att de flesta Brommabor upplever att det finns bra kollektivtrafik in mot stan. Däremot är det många som hör av sig till oss och vill ha bättre tvärförbindelser, säger Gunnar Hedman, handläggare på Bromma stadsdelsnämnd.

Det blev ramaskri bland resenärerna i höstas då ­Arriva drog in många tur­er på busslinje 117 mellan Brommaplan och Spånga. Resultatet blev överfulla bussar och i början av mars satte företaget tillbaka 44 turer per dag för att tillgodose behoven. Bromma stadsdelsnämnd vill framöver att tur­erna på linje 117 bibehålls eller utökas i framtiden.

Mariehäll är ett barntätt område och många familjer har förskoleplatser i andra delar av Bromma. Här behövs fler turer med linje 113 som går mellan Solna och Blackeberg, menar stadsdelsnämnden.

– Mariehäll har byggts ut kraftigt och det är viktigt att folk kan lita på kollektivtrafiken i sådana områden. Då kan de ställa bilen, säger Cecilia Obermüller (MP), stadsdelsnämndens ordförande.

En annan linje där nämnden gärna ser tätare tidtabell är 112 mellan Alvik och Spånga station.

Landstinget brottas med ekonomiska problem och det kan leda till neddragningar på kollektivtrafiken.

– Det är problematiskt om turer dras in. Många tycker nog att SL-kortet är tillräckligt dyrt och att trafiken snarare borde byggas ut, ­säger Cecilia Obermüller.

Fakta

Utökad trafik med 176 och 177

Det kan bli fler avgångar på grön linje under rusning.

Tvärbanan kan utöka från 7,5 till 6-minuterstrafik, men det är osäkert.

2016 startar en pendelbåtslinje mellan Solna Strand och Årstadal med stopp i bland annat Alvik och Hornstull.

Busslinjerna 176 och 177 mellan Mörby och Färingsö respektive Ekerö föreslås få utökade turer under rusning, vilket ger resenärer från Brommaplan 7,5-minuterstrafik.

Källa: SL