Krav på fler papperskorgar

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Trots 365 papperskorgar och 225 säckställningar i stadsdelen hamnar mycket skräp på marken.

Oppositionen vill att befintliga sopkärl ska tömmas oftare och att fler papperskorgar och tunnor ska ställas ut i grönområdena under sommaren.

Stadsdelsförvaltningen vill dock inte ha några generella utökningar av antalet sopkärl, utan anser att detta ska korrigeras löpande vid behov. Det ska dock bli lättare att lämna synpunkter på städningen, via en mobilapp. Frågan tas upp av stadsdelsnämnden på torsdag.