Krav på flexibel förskola i Skarpnäck

Den borgerliga alliansen i Skarpnäck vill att kommunen ändrar reglerna så att förskolan blir mer flexibel för föräldra- lediga. I dag får föräldralediga ha sina äldre barn i förskolan max sex timmar per dag.

– Vi vill att föräldrar ska ha möjlighet att ha barnen på förskolan fler timmar vissa dagar, men att veckotiden fortsatt är 30 timmar, säger Sonny Österman (M) ordförande i stadsdelsnämnden.

Bakgrunden till utspelet är ett ärende som diskuterades på förrförra nämndsmötet. Då föreslog förvaltningen att föräldralediga inte skulle ha rätt till förskola under skolloven. Det skulle frigöra tid till personalutbildningar. Förslaget gillades alltså inte av alliansen.