Krav på information om flyktingbostäder

Är Tyresö kommun skyldig att informera om var flyktingar ska bo?

Ja, tycker vissa ­invånare.

Från kommunen är svaret både ja och nej.

I stort sett alla kommuner i länet ökar sitt reglerade flyktingmottagande i år.

För Tyresös del handlar överenskommelsen med länsstyrelsen om en ­ökning från 39 till 89 personer, ­varav 24 är ensamkommande ungdomar. För att klara det, men också för att tillgodose behovet av bostäder­ inom socialtjänsten, har man dammsugit kommunen på fastigheter.

Förhoppningen är att man ska klara uppdraget om man också får hyra lägenheter när nya hyreshus står klara.

Men i takt med att kommunen börjat bygga om fastigheter väcks också kommuninvånarnas frågor.

En företrädare för hyresgästföreningen menar att det är obegripligt att kommunen låtit bli att bjuda in till samtal innan man börjat göra om lokaler som man hyr av Tyresö bostäder. ”Om kommunens ambition är att organisera flyktingmottagandet så smidigt som möjligt är detta ingen bra start”, skriver hon i ett brev till kommunen.

Andra personer, som vänt sig till Lokaltidningen Mitt i, anklagar kommunen för att mörka informationen om var flyktingarna ska bo. ”På samma sätt som skolor och äldreboenden blir skrivna om så ska även detta bli det, även om det nu för tiden är ett känsligt ämne”, skriver en person.

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för utvecklingsförvaltningen, säger att det inte är fråga om att mörka – men att kommunen av respekt för dem som ska flytta in inte vill peka ut vilka de är.

– De som flyttar in är som vilka hyresgäster som helst. Vid sådana här lösningar har vi ingen skyldighet att informera om vem som bor var, säger hon.

Om det däremot handlar om en permanent ny byggnad, som till exempel ett genomgångsboende för ensamkommande flyktingungdomar, ska kommunen gå ut med information, enligt Britt-Marie Lundberg Björk.

Åke Skoglund, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, säger att information om detta kommer inom kort.

– Vi håller på att ta fram en kommunikationsplan och när den är klar ska vi presentera hur vi ska jobba, säger han.

Fakta

Södertälje tar emot flest

Störst och minst mottagande per 1 000 invånare de senaste tre åren.

Källa: Länsstyrelsen