Krav på modell för bygge

Stadens kartansvarige, Nils-Gunnar Aspdahl, tar fram modellplattorna som visar området vid Islinge där Akvatiska kan komma att byggas. I dag är det bara hembygdsföreningen som använder den gamla trämodellen.
Stadens kartansvarige, Nils-Gunnar Aspdahl, tar fram modellplattorna som visar området vid Islinge där Akvatiska kan komma att byggas. I dag är det bara hembygdsföreningen som använder den gamla trämodellen.
Arkitekten Ervin Schömer är kritisk till att ­Lidingö stad inte visar upp modeller av planerade byggen. Flera har även efterfrågat en modell av området kring Akvatiska under samrådet.

Samtidigt står en trämodell av nästan hela ön och samlar damm i stadshusets källare.

Lidingöbon Ervin Schömer jobbade som planarkitekt för staden under 16 år. Då använde man ofta trämodeller för att visa för ­Lidingöborna hur planerade nybyggen skulle komma att se ut.

En modellsnickare som var anställd i kommunen byggde upp modellplattor av drygt två tredjedelar av ön.

– Att se en modell är annorlunda än att se en perspektivbild. På modellen kan man se byggnadens volym och hur den passar in i omgivningen. En bild visar bara ett litet område, säger Ervin Schömer.

Han är kritisk till att Lidingö stad inte använder trämodellen längre. Till exempel skulle den kunnat vara till nytta under samrådet om Centrum-Torsvik, menar han.

– Utan modell får allmänheten inte insikt i hur kommande bebyggelse förhåller sig till den befintliga. Modellen ger en mycket mer mångsidig bild av planerna.

Under samrådsmötet om akvarieanläggningen Akvatiska som planeras vid Islinge udde har ett tydligare material efterfrågats, där man kan se byggnadens volym i förhållande till omgivningen.

En av dem som tycker att bild­erna och ritningarna är svår­tolkade är Torsviksbon Ewa Tengelin Evertsson.

Hon har skickat en samrådssynpunkt till kommunen där hon efterfrågar en skalenlig och höjdriktig modell.

– Jag tittade på bilderna i samrådet för några veckor sedan och jag tycker att det var väldigt otydligt. Det borde finnas en modell där man tar med helheten och visar omgivningen också så att man kan ta ställning, säger hon.

Hon menar att det till exempel är svårt att se hur långt avstånd det kommer att bli från anläggningen till Islinge och till bron.

Robert Nilsson på Lidingö stad är ansvarig planarkitekt för Akvatiska. Han menar att det kan bli aktuellt att ta fram en modell i ett senare skede.

– Inför samrådet finns det ingen mening med att överarbeta förslaget. Om det ska göras förändringar kommer de att göras nu efter samrådet och sen kanske vi gör en modell, när förslaget är mer färdigt.

Miljö- och stadsbyggnads­chefen Anna Hadenius menar att Centrum-Torsvik-området var för stort för att göra modell av.

– Det fanns dessutom flera olika förslag så vi valde att inte göra modeller. Men ibland kan det behövas en modell och då tar vi fram det.

Varför används inte trämodellen i dag?

– Den är för daterad. Numera jobbar man mycket med digitala 3D-modeller, dem kan man laborera mer med.

Fakta

Stockholms stad är modellen

I Stockholms stad har man för allmänheten ställt ut en 44 kvadratmeter stor modell av Stockholms centrala delar i Kulturhuset. Där visas befintlig, pågående och planerad bebyggelse upp i olika färger.

Trämodellen som står i Lidingö stadshus källare omfattar drygt två tredjedelar av ön. De delar som utelämnats är Elfvik, Näset och delar av Ekholmsnäs.

Källa: Lidingö stad/Stockholm bygger